copyright

Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video etc) die u op deze site (regiodagbladen.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft van XYTO Media B.V.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudig op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleent door XYTO Media of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of uitgeprint worden, mist dit geschied met persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie op/in welk ander medium dan ook.

XYTO Media B.V. voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. XYTO Media stelt het op prijs om hiervan in kennis te worden gesteld.